برای اولین بار پیوند دست درنهم اسفند ماه ۱۳۹۱ در ایران انجام گرفت.
برای اولین بار پیوند دست درنهم اسفند ماه ۱۳۹۱ در ایران انجام گرفت.
برای اولین بار پیوند دست درنهم اسفند ماه ۱۳۹۱ در ایران انجام گرفت.
این عمل با سرپرستی دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی (فوق تخصص جراحی پلاستیک  و رئیس بیمارستان فوق تخصصی جراحی پلاستیک ۱۵ خرداد ) انجام پذیرفت
دیگر اعضای تیم پیوند جراحی پلاستیک :
دکتر فرهاد فیروزی ( جراح پلاستیک )
دکتر مسعود یاوری ( جراح دست )
 دکتر احسان آراسته ( جراح دست )
این عمل در ساعت ۵ صبح روز نهم اسفند ماه ۱۳۹۱  در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی( بیمارستان ۱۵ خرداد)  شروع شد
پیوند از مردی که در سن ۲۴ سالگی دچار مرگ مغزی شده برداشته و بلافاصله به مردی دیگر که دست راست خود را ۶ سال پیش از دست داده بود زده شد .
برای اولین بار پیوند دست درنهم اسفند ماه ۱۳۹۱ در ایران انجام گرفت.
این عمل با سرپرستی دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی (فوق تخصص جراحی پلاستیک  و رئیس بیمارستان فوق تخصصی جراحی پلاستیک ۱۵ خرداد ) انجام پذیرفت
دیگر اعضای تیم پیوند جراحی پلاستیک :
دکتر فرهاد فیروزی ( جراح پلاستیک )
دکتر مسعود یاوری ( جراح دست )
 دکتر احسان آراسته ( جراح دست )
این عمل در ساعت ۵ صبح روز نهم اسفند ماه ۱۳۹۱  در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی( بیمارستان ۱۵ خرداد)  شروع شد
پیوند از مردی که در سن ۲۴ سالگی دچار مرگ مغزی شده برداشته و بلافاصله به مردی دیگر که دست راست خود را ۶ سال پیش از دست داده بود زده شد .
 

 

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید