به نظر شما مهم‌ترین علت قطعی دست چیست؟

تب‌های اولیه

بی احتیاطی در محیط کار
65% (81 رای)
تصادفات جاده ای
18% (22 رای)
سقوط از ارتفاع
18% (22 رای)
کل آراء: 125