به نظر شما مهم‌ترین علت قطعی دست چیست؟

تب‌های اولیه

بی احتیاطی در محیط کار
64% (69 رای)
تصادفات جاده ای
18% (19 رای)
سقوط از ارتفاع
18% (19 رای)
کل آراء: 107