به نظر شما مهم‌ترین علت قطعی دست چیست؟

تب‌های اولیه

بی احتیاطی در محیط کار
61% (51 رای)
تصادفات جاده ای
17% (14 رای)
سقوط از ارتفاع
22% (18 رای)
کل آراء: 83