به نظر شما مهم‌ترین علت قطعی دست چیست؟

تب‌های اولیه

بی احتیاطی در محیط کار
63% (59 رای)
تصادفات جاده ای
17% (16 رای)
سقوط از ارتفاع
19% (18 رای)
کل آراء: 93