دکتر فرهاد فیروزی

دکتر فرهاد فیروزی فوق تخصص جراحی پلاستیک، بینی، ترمیمی و زیبایی
روزهای زوج از 5 تا 7
مکان عمل : در حال حاضر فقط بیمارستان لاله