به نظر شما مهم‌ترین علت قطعی دست چیست؟

تب‌های اولیه