به نظر شما مهم‌ترین علت قطعی دست چیست؟

تب‌های اولیه

بی احتیاطی در محیط کار
52% (103 رای)
تصادفات جاده ای
15% (29 رای)
سقوط از ارتفاع
33% (65 رای)
کل آراء: 197